Orvoslátogatói trendek 2014

  • 2014-03-27 10:33:00
  • Kutatás


Kétségtelen tény, hogy a megbízható, hatékony gyógyszeripari információs források sorát a személyes hazai konferenciák és a személyes orvoslátogatás vezeti, ugyanakkor a Szinapszis Kft. mérései alapján elmondható, hogy a korábban kiemelt prioritást élvező F2F látogatást ma már „csak” az orvosok 52%-a tartja igazán informatívnak a szakmai információszerzés szempontjából.

Természetesen a csatorna hatékonyságának megítélését nagyban meghatározza a szak/terápiás terület, illetve az azon tevékenykedő cégek száma, de az mindenesetre elmondható, hogy a két végletet ebből a szempontból a gasztroenterológia és a kardiológia jelenti, hiszen az előbbi esetében az átlaghoz viszonyítva magasabb, az utóbbi esetében pedig alacsonyabb a személyes orvoslátogatás szakmai hasznosságának megítélése.

Mindezzel együtt fontos megjegyezni, hogy a látogatást nem helyettesítő, hanem azt kiegészítő formaként kezdenek megjelenni azok a csatornák, amikor a látogató elektronikus úton (pl. e-mailen, Skype-on) tart kapcsolatot orvosával. Nagymintás felmérések eredményei alapján megállapítható: az orvosok 9%-a nagyon, további 21%-a pedig inkább hatékonynak tartja a képviselővel digitális módon történő kontaktálást.

Természetesen egy érdekes kérdést jelenthet, mit gondolnak maguk a látogatók az alternatív kommunikációs lehetőségekről, és általában véve az orvoslátogatásról. A témát a Ventiv Group-pal együttműködésben vizsgálta a Szinapszis Kft., 2014 februárjában. Az online kérdőíves kutatást közel 300 képviselő töltötte ki, a kutatási eredményeket érdeklődő Partnereink számára személyes (ingyenes) prezentáció során ismertetjük.

A kutatással, prezentációval kapcsolatos további információk:
Kiss Katalin, vezető kutató