Szemkamera a piackutatásban

 • 2010-08-16 03:19:00
 • Kutatás

 

A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. egy Tobii T60-as szemkamerával bővítette kutatási eszköztárát. A legkorszerűbb technikai innovációt képviselő eszköz asztali monitorba épített, így maga a szemkamera és a mérés folyamata a kutatásban résztvevő interjúalany számára érzékelhetetlen, ami torzításmentes eredményeket biztosít.

 A cégünk által kidolgozott, szemkamerát alkalmazó mélyinterjús koncepció tesztek alkalmasak:

 • hirdetések, kreatívok, reklámfilmek optimalizálására a leghatékonyabb információ-átadás elérése érdekében,
 • nyomtatott és online sajtótermékek, internetes megjelenések vizsgálatára,
 • weboldalak használhatósági tesztjére.
A szemkamerás kutatások során a hirdetések, reklámfilmek, weboldalak tetszőleges részekre bonthatók, vizsgálható egy-egy adott elem (pl. logó, menüpont) észlelhetősége, figyelemkeltési képessége, így a gyakorlatban könnyen hasznosítható eredmények születnek.
 
Szemléletes objektív eredmények:
Hőtérkép: Az időjárási hőtérképekhez hasonló módon értelmezhető: minél sötétebb a szín, annál többen fixáltak egy adott területre. Látványosan rajzolódnak ki egy kreatív hangsúlyos, kevésbé hangsúlyos és ignorált részei.
Inverz hőtérkép: Grafikusan szemlélteti a hangsúlyos, kevésbé hangsúlyos és ignorált területeket, megmutatja a fixációk tartományát, a leghatékonyabban észlelt részeket.
AOI – Area of Interest: A vizsgált hirdetésen tetszőleges területek jelölhetők ki, és a rájuk eső fixációk vizsgálhatók különböző statisztikai szempontok alapján.

Az eljárás során alkalmazott speciális usability szoftver követi és rögzíti a felhasználók szemmozgását, az oldalváltásokat, az egérkattintásokat, bejárási (navigációs) térképeket készít, így a felhasználói viselkedés érthetővé és modellezhetővé válik.

A szemkamerához tartozó speciális szoftver segítségével a kutatás eredményei szegmentáltan (pl.  életkor, nem) és aggregált módon egyaránt elemezhetőek, grafikailag látványosan megjeleníthetőek.

A módszertan segítségével objektíven megválaszolhatóak többek között az alábbi kérdések:

 • Mely elemeket, képeket, szöveges üzeneteket észleli a résztvevő? Észlelik-e a kulcsüzeneteket?
 • Mely elemek, színek, képek, szöveges üzenetek képesek a leggyorsabban felkelteni a figyelmet
 • Mely elemek, képek, szöveges üzenetek ragadják meg leginkább a résztvevő figyelmét? (üzenetbefogadásra fordított idő – Elegendő figyelmet fordítanak-e a kulcsüzenetekre?)
 • Egy adott koncepció/weblap megtekintése során milyen gátak nehezítik az információk feldolgozását?
 • Mely részek megjelenésén szükséges változtatni a hatékonyabb figyelemkeltés és információ-feldolgozás elérése érdekében?
 • Hogyan optimalizálható egy weboldal struktúrája, vizuális és szöveges elemei?
 • Melyek a weboldal használatát megnehezítő akadályok (értelmezési problémák, nem adekvát hívószavak, funkciók észlelési nehézségei, stb.)?
Referencia anyagaink:

A Szinapszis Kft. a szemkamerás módszertant alkalmazva több kutatást végzett vényköteles gyógyszerek hirdetéseinek tesztelésével kapcsolatban. A weboldalak használhatóságát álláskereső portálok vizsgálatán keresztül interpretáljuk.

A szemkamerás eszközről és módszertanunkról kérje ingyenes személyes prezentációnkat, keresse kollegánkat: Laczkó Krisztián (+36 30 530 7230).