HUN

ENG

Orvosok online

  • 2012-01-13 09:02:00
  • Kutatás

Az orvosok online elérése

A doktorok online elérésére vonatkozóan meglehetősen hiányos a fellelhető nemzetközi egészségügyi piackutatási szakirodalom, és a források eltérő számokról számolnak be, abban azonban megegyeznek, hogy a penetráció mértéke az USA-ban és a legnagyobb európai országokban magas.

A Manhattan Research 2009-es adatai szerint a top 5 európai ország (Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország) orvosainak 96 százaléka rendelkezik internet eléréssel. A PMR 2008-as jelentésében az áll, hogy Csehországban az orvosok 72 százalékának van webes kapcsolata, míg Lengyelországban a doktorok 75 százalékáról mondható el ugyanez (2009). A Medimix International 2007-es mérése alapján az amerikai szakemberek 93 százalékának van otthoni internetkapcsolata, az intézményi vagy klinikai hozzáférés aránya pedig 70 százalék.

A magyar orvosok körében az internet penetráció csaknem 100 százalék. A Szinapszis Kft. 2004 óta minden évben elvégzi, saját független kutatását, amely a szakemberek internetezési szokásait vizsgálja. Hét évvel korábban mindössze 65 százalékos volt a webes elérés, és 2007-ig dinamikusan, csaknem 30 százalékkal növekedett ez az arány.

A hazai orvosok 84 százaléka nemcsak munkahelyén, hanem otthon is rendelkezik netes kapcsolattal. Ennek növekedési üteme 2008-ig volt jelentős, akkor – 2004-hez képest –megnégyszereződött ez a szám, azóta gyakorlatilag stagnál.

Internetezési szokások az orvosok körében

Amerikában az orvosok kb. 80-85 százaléka szokott internetezni, 95 százalékuk minden nap, és a legnagyobb európai országokban szintén magas értékeket tapasztalhatunk.

Hazai viszonylatban a penetráció növekedési üteméhez hasonló tendenciát mutat az internethasználat mértéke (96%) és az e-mail címmel rendelkezők aránya (98%). A legidősebb (1971 előtt végzett) korosztály 84 százaléka, míg a legfiatalabb (2000 után végzett) orvosok 100 százaléka használja a netet.

A magyar doktorok csaknem kétharmada napi rendszerességgel használja a világhálót, mindamellett az orvosok jelentős többsége (kb. 70%) naponta legalább fél órát internetezik. Percben kifejezve a napi internethasználat átlagosan kb. 50 perc orvosaink körében. A Manhattan Research mérései alapján az európai orvosok átlagosan 10,9 órát interneteznek egy héten, a hazai orvosok körében 2010-ben ez az érték 5,6 óra. (A legidősebbek esetében 4,7, míg a legfiatalabb doktorok esetében 6,9 óra egy héten.)

A technológiai-infrastrukturális háttér kiépülése mellett megfigyelhető, hogy az internet az orvos-szakmai tájékozódás „elismerten kiemelt” eszköze lett. A hazai orvosok 34 százaléka szerint a tájékozódás elsődleges forrásai a szaklapok, de közel ugyanennyien (26%) vannak azok, akik számára az internet az első forrás. Érdekesség, hogy a netet kiemelten említők aránya az életkor emelkedésével nem nő jelentősen (a fiatalabbak esetében inkább a szakkönyvek és konferenciák kerülnek előtérbe az életkorral).

Orvos-szakmai információs források

„Kérem, rangsorolja az egyes információforrásokat az orvos-szakmai célú információszerzésében betöltött fontosságuk szerint!”

Forrás: Szinapszis MediJournalTrack 2011 (n=909)

Kiss Katalin