Orvoslátogatók a látogatás helyzetéről és jövőjéről

  • 2013-03-20 08:06:00
  • Kutatás


Kétségtelen tény, jelentős átalakuláson megy keresztül a gyógyszeripari marketing. A Széll Kálmán terv orvoslátogatókat érintő változása nem csak plusz terheket ró a gyógyszercégekre, de az eddigiekhez képest még inkább előtérbe helyezi a költséghatékonyság kérdését. Sok cég a létszám jelentős csökkentésére kényszerült, a hatósági jelentések alapján 2011 júniusa óta mintegy 1.000 fővel kevesebb képviselőt regisztrálnak. 

Mindemellett hazánkban is érzékelhető az a globális trend, amely az orvosokkal, patikusokkal történő kommunikációban egyre inkább az alternatív csatornák megjelenését, használatát helyezi előtérbe – vagy legalábbis ezek alkalmazásával kapcsolatosan megfontolásra készteti az érintett szakembereket.

Egy ilyen helyzetben kritikus kérdés, hogyan élik meg a változásokat a képviselők, mit gondolnak szakmájuk jövőjéről és hogyan tekintenek a digitális megoldásokra. Mindezek vizsgálata céljából a Szinapszis Kft. a Ventiv-vel közösen 2012 augusztusában online kérdőíves kutatást végzett az orvoslátogatók körében. A mintegy 1.600 kiküldött meghívóra 207 látogató válaszolt, originális és generikus cégek látogatói egyaránt részt vettek a felmérésben. A részvétel önkéntesen és természetesen anonim módon zajlott.

A látogatók elutasítják az intézkedéseket

10-ből 9 látogató munkahelyén is érzi az intézkedésekkel kapcsolatos negatív hatásokat, többségük drasztikusan hátrányos következményekről számolt be. Talán nem meglepő, hogy 70%-uk teljesen elutasítja a vonatkozó egészségpolitikai lépéseket, és még azok szükségességével sem ért egyet.

A kutatás eredményei rámutatnak a célcsoportok körében tapasztalható piaci átrendeződésre is. Ebből a szempontból a listát nem a háziorvosok vezetik, a többség (89%) ugyanis szakorvosokat látogat rendszeresen. A korábbi évekkel ellentétben már nem jellemző, hogy a családorvosok a képviselők „alapvető” célcsoportját jelentenék, érintettségük a szigorítások hatására érezhetően visszaszorult, a kitöltők 71%-a fordul meg rendelőjükben. Változás a korábbi évekhez képest az is, hogy magas (56%) azok aránya, akik targetált célcsoportjába a patikusok is beletartoznak (és nem csak OTC készítménnyel (!)).

Az alternatív kommunikációs lehetőségek ismertsége és megítélése is gyenge

Habár a válaszadók döntő többsége ért egyet azzal, hogy a látogatóknak lépést kell tartani az új marketing megoldásokkal, az alternatív kommunikáció lehetőségei jellemzően nem ismertek köreikben.

A magyar látogatók többsége a telefonos orvoslátogatásról és az online szimpóziumokról hallott már, de az egyéb eszközök ismerete csak korlátosan jellemző.  
Az alternatív kommunikáció hatékonyságának megítélése meglehetősen negatív, illetve magas azok aránya is, akik ismeretek hiányában egyáltalán nem tudnak véleményt formálni az eszközökről.

 

Kihívások előtt a gyógyszeripari menedzsment

Valahol talán természetesnek mondható az, ahogyan orvoslátogatóink az alternatív kommunikációval kapcsolatban éreznek. Egy olyan bizonytalan piaci környezetben, mint a hazai gyógyszeripar ezen eszközöket inkább ellenségnek, mint munkájukat esetlegesen támogató megoldásnak tekintik. Az alternatív kommunikációt tervező marketing-sales vezetés egy komoly kihívása lesz az új megoldások elfogadtatása, a látogatói munkába történő implementálása. Az már most látszik, hogy a hosszú távú siker érdekében a bevezetésre, ismerkedésre elegendő időt és nem kevés erőforrást kell fordítani.

A kutatás eredményei alapján érzékelhető látogatói hangulat egyértelműen rámutat arra is, hogy az elkövetkező időszak a gyógyszeripari HR szakemberek számára is tartogat feladatokat. A megmaradt látogatók esetében a válság menedzselése, az egyéni fejlődési-karrierlehetőségek támogatása mindenképpen előtérbe kerül. Az is jól látható, hogy az orvoslátogatók „anamnézise” – úgy, mint a gyógyszeriparban eltöltött éveinek száma, szakmai tapasztalata, de különösen végzettsége – döntően befolyásoló, ezek alapján ugyanis egyénileg eltérő menedzselésre, coachingra lesz szükség.

A kutatással kapcsolatos további információk: