HUN

ENG

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon?

  • 2015-03-05 11:00:00
  • Kutatás

A kutatás teljes anyaga előzetes regisztrációt követően elérhető itt!

A Magyar Rezidens Szövetség megbízásából a Szinapszis Kft. átfogó kutatást végzett, amelynek célja a betegbiztonsággal1 kapcsolatos objektív adatok és az orvosi valamint össztársadalmi vélemények megismerése, lehetséges megoldások vizsgálata, majd az eredmények szakmapolitika valamint lakossági kommunikálása. A kutatásban 300 orvosi és 500 laikus válaszadó vett részt.

Sokkal nagyobb hangsúlyt tart indokoltnak a szakma és a lakosság is

A magyar egészségügyben az elmúlt 4 évben végbement változásokat mind az átlagemberek, mind az orvosok körülbelül fele semlegesnek ítéli meg, negyedük pedig rossznak gondolja őket. Egyetértenek abban, hogy az egészségügyi rendszer működési kérdéseinek sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a kormányzat munkájában: körülbelül 90%-uk gondolja így. A magyarországi egészségügyi rendszer működését, teljesítményét mindkét csoport inkább negatívan ítéli meg.


A szakdolgozók létszáma nem elegendő a biztonságos betegellátáshoz

Csak a megfelelő orvos és nővér/beteg arány esetén láthatók el biztonsággal a betegek. Szakmai szempontból az orvosok nem látják kielégítőnek sem az orvosok sem a többi egészségügyi szakdolgozó létszámát – és ez aggasztja, frusztrálja őket.   A betegek több mint fele biztonságban érezte magát a kórházban, az orvosok azonban aggályosnak látják a betegbiztonságot. Ez adhat magyarázatott arra, hogy, miért nem veszi a prioritási listán a kormány arra a szintre az egészségügyet ahova való.  A nővérek és az orvosok túlmunkája, és lelkiismerete miatt garantálható még a gyakorlatban a betegbiztonság.

Sokat mondó, hogy a doktorok csaknem fele elégedetlen a saját munkahelyén tapasztalt létszámarányokkal, és úgy gondolja, hogy a személyzet létszáma nem elegendő a biztonságos betegellátáshoz. A nővérek számát mind az orvosok, mind a laikusok fontosnak tartják, az orvosok azonban nagyobb arányban.

Betegbiztonság szempontjából mindkét oldal meghatározónak tartja az orvos szakmai felkészültségét. Összességében elmondható, hogy jó a véleményük a személyzet felkészültségét illetően.

A legnagyobb probléma a forráshiány és az elvándorlás

A két csoport véleménye megegyezik az egészségügyre fordított forrásokkal kapcsolatban: körülbelül kétharmaduk gondolja, hogy a nem a legkorszerűbb ellátások alkalmazása az egészségügyi rendszerben a forráshiányra vezethető vissza, s körülbelül 90%, hogy az egészségügyre fordított pénzösszeg jelentősen hat a betegbiztonságra.

 

A laikusok 93%-a szerint méltányos lenne, ha az ágazat több pénzt kapna akkor is, ha ez máshonnan elvonással járna, sőt, 38% hajlandó lenne akár több adót is fizetni egy mindenki számára elérhető, jobb egészségügyi szolgáltató rendszer érdekében.

 

A betegek érdekeit nem veszik figyelembe az egészségügy átalakítása során.

Mind az orvosok, mind az ellátottak úgy értékelik, hogy az egészségügy átalakítása során a betegek érdekeit, igényeit nem veszik figyelembe.

Az orvosok úgy érzik, hogy nem jut megfelelő idejük és energiájuk sem nekik, sem a nővéreknek, hogy a szakmai optimumot nyújtsák.

Amíg a betegek közel kétharmada úgy érzi, hogy megfelelően viselkedtek vele kórházi tartózkodása során, addig az orvosok többségének komoly hiányérzete van. Mi, az egészségügyben dolgozók tudjuk valójában, hogy mekkora a baj. Felelősségünknek érezzük ezt elmondani, de egyben jelezzük is, hogy partnerek vagyunk a változásban, amennyiben érdemi előrelépést látunk a mindenkori kormányzat irányából.

 

 „2 óra türelem az életedért” akció

A megkérdezettek körülbelül 60%-a szerint sikereket lehet elérni már egyetlen érdekvédő akcióval is.

A Magyar Rezidens Szövetség a probléma (egyik) lehetséges megoldásaként a „2 óra türelem az életedért” akciót javasolta, amelynek elsődleges célja az egészségügyi rendszer élhető és fenntartható pályára állítása lenne. Az akció hozzásegítheti a betegeket a lehető legmagasabb szintű ellátáshoz, amellett, hogy javítható lenne vele a minőségi orvosképzés és megvalósulhatna az egészségügyi dolgozók bérrendezése is.

Konklúzió

A felmérésből egyértelműen kitűnik, hogy a betegek még nem érzik mekkora a baj.

Erre a legszemléletesebb példa a háziorvosi rendszer, illetve a háziorvosok száma, átlagéletkora:

 

Az, hogy a gyakorlatban még úgy, ahogy sikerül a betegek biztonságérzetét megtartani, az annak köszönhető, hogy a nővérek és az orvosok nem hagyják őket ellátatlanul, de már nem sokáig bírják ezt a terhelést.

A szakemberhiány a betegbiztonságot már most is veszélyezteti. Az elvándorlás és a kiöregedés ezt tovább fogja fokozni.

A társadalom, a szakma, a politika képviselőinek le kell ülni tárgyalni, és közösen megtalálni a megoldást a parlament által is megszavazott egészségügyi stratégiában felvázolt problémákra.

Amennyiben ez nem jár sikerrel, abban az esetben valamilyen érdekvédő akcióval kell felhívni az érintettek figyelmét a helyzet súlyosságára.

Az MRSz javaslata : 2 óra türelem az életedért - ez nemcsak egy bérharc akció

A címe már hordozza az üzenetet: itt valójában nem az egészségügyben dolgozók béréről van szó, hanem arról, hogy lesz-e olyan egészségügyi rendszerünk, ami betölti azt a szerepét, amit a parlament által is megszavazott egészségügyi stratégiában felvázoltak: gazdasági szempontból is stratégiai ágazat, amiben tisztességben lehet gyógyulni és gyógyítani.

A Magyar Rezidens Szövetség ezúton is felajánlja segítségét a mindenkori kormánynak a fenti célok elérésében.

Mi itthon akarunk gyógyítani.

2 óra a türelem az életedért - ez nemcsak egy bérharc akció kivitelezése

Az orvosok egy adott napon reggel 8-10 között CSAK akut ellátást végeznek, és megkérik a lakosságot, hogy az adott időintervallumban támogassák akciót azzal, hogy ők sem mennek el a szakrendelőbe, kórházba.

Kiknek a segítsége szükséges az eredményes kampány megvalósulásához?

·        Intézmények/Média - Az adott időpontig az információnak el kell jutnia minden (legalább megyei) kórházba.

·        Orvosok - A szakorvosoknak is hajlandónak kell lenniük a változtatásra.

·        Lakosság – Az adott időpontban ne menjenek a szakrendelésekre.

·        Politikusok – Az anyagi források biztosítása elengedhetetlen a sikeres kampányhoz.

·        Szakszervezetek/kamarák – A szervezetek, kamarák jogi segítsége szükséges az akció kivitelezéséhez.

2 óra türelem az életedért – Ez nemcsak egy bérharc!


 

Kapcsolat:

Dr. Dénes Tamás, Magyar Rezidens Szövetség, elnök

+36 70 379 3810 | rezidens@gmail.com; dr.denestamas@gmail.com

 

Kun Eszter, Szinapszis Kft., kvantitatív kutatási igazgató

+ 36 20 925 4396 | kun.eszter@szinapszis.hu

 

A kutatásról bővebben

 

A kutatások online kérdőíves módszerrel készültek, országos kiterjedésű, véletlenszerű megkérdezéssel 2015 januárjában. A felmérésben a válaszadók önkéntesen és anonim módon vettek részt. Az adatbázisokat a Szinapszis Kft. szolgáltatta, a kérdőív a Magyar Rezidens Szövetség szakmai javaslatai alapján került összeállításra.

Az orvosi kutatás esetében 300 értékelhető kérdőív érkezett be. A kitöltők 26%-a alapellátásban dolgozó háziorvos, 74%-a szakellátásban dolgozó orvos.  

A lakossági kutatásban 500 válaszadó vett részt. A minta a 18 év feletti lakosságra vonatkoztatva életkor szerint vegyes eloszlást mutat.

 

A Magyar Rezidens Szövetségről

A Magyar Rezidens Szövetség 1999 óta védi és képviseli a fiatal orvosok érdekeit. Az elmúlt 14 év során megkerülhetetlen szakmai szereplővé és közéleti véleményformálóvá vált. 2009-ben kezdte meg az Élhető Magyar Egészségügyért Mozgalmát, mely keretében proaktív kezdeményező szereplőként párbeszédre hívja az orvos-szakmai szervezeteket, a döntéshozókat és a társadalmi szereplőket. 2011-ben 2500 kolléga felmondó nyilatkozatát összegyűjtve ért el átfogó béremelést, illetve a Markusovszky-ösztöndíj bevezetését. 2013-ban indította Hála-Pénz – Hálát a betegtől, Pénzt az Államtól – Kampányát az egészségügy megújításáért.

Célunk egy hálapénzmentes fenntartható egészségügy kialakítása, amely élhető a beteg és gyógyító számára is.

 

A Szinapszis Kft-ről

A Szinapszis Kft. 15 éve a hazai egészségügyi piackutatások meghatározó szereplője. Profiljában a hagyományos piackutatási megoldásokon túl innovatív, elsősorban online-digitális alapokra építő innovatív megoldásokkal, valamint az iparágban felhalmozott tudásbázis és saját tanulmányok révén tanácsadással is ügyfelei rendelkezésére áll. A piackutató cég rendszeresen végez saját kutatásokat orvosok, gyógyszerészek és a lakosság körében egészségpolitikai és az egészségügyet érintő egyéb témákban.

A Szinapszis Kft. a Szinapszis cégcsoport tagja, amely üzemeltetője a WEBBeteg.hu laikus egészségügyi és a DRportal.hu zárt orvosi portáloknak.1Betegbiztonság definíciója a kutatásban: „Az egészségügyi ellátással kapcsolatos esetleges hibák, egészségkárosító események megelőzése, valamint a beteg a megfelelő időben, a megfelelő intézményben, megfelelő szakemberek látják el, a megfelelő tájékoztatást követően.”