HUN

ENG

Mennyibe kerül az egészségünk? - A magyar háztartások egészségügyi kiadásai

  • 2007-12-03 03:39:00
  • EgészségPanel


Idén második alkalommal végeztük el a magyar lakosság gyógyszervásárlási és „fogyasztási” szokásait felmérő kutatásunkat a felnőtt lakosság körében országosan 1000 fős reprezentatív mintán. Mostani cikkünkben a hazai háztartások egészségügyi kiadásainak szerkezetét, valamint a legfőbb változásokat mutatjuk be.
 
A háztartások legnagyobb arányban vényköteles és OTC gyógyszereket vásárolnak rendszeresen. A családok mindössze 10%-a szorul gyógyászati segédeszközök alkalmazására, és ugyanekkora százaléka vesz igénybe természetgyógyászt és más alternatív gyógymódokat. Az egy évvel ezelőtt végzett felmérésünkhöz képest csupán minimális változás figyelhető meg az egyes csoportok arányát illetően – egy kivételtől eltekintve: az egyéb gyógyhatású készítményekre fordítók aránya tavaly ilyenkor 32% volt, míg idén 56%!
 
1. Ábra
A magyar háztartások hány százaléka költ az alábbi termékekre, szolgáltatásokra?


1

Kutatási eredményeink alapján a magyar háztartások egészségügyi kiadásainak összege havonta átlagosan 15 ezer forint körül alakul, de a folyamatosan gyógyszert szedő, krónikus betegek körében ez a szám jelentősen magasabb, átlagosan havonta közel 18 ezer forint. Az így kapott összeg a háztartások egy havi átlagos nettó jövedelmének 15%-át teszi ki (90.000 forintos átlagos havi nettó jövedelemmel számolva).
 
Az egészségügyi kiadások szerkezetén túl arra is rákérdeztünk, hogy átlagosan mennyit fordítanak egy hónapban a családok az egyes termékcsoportokra. A készítményekre költők körében az alábbi átlagos értékeket kaptuk eredményül.
 


1. Táblázat

A magyar háztartások hány forintot költenek az alábbi termékekre, szolgáltatásokra átlagosan?

 
Átlagos havi kiadások 2007
Átlagos havi kiadások 2006
Receptköteles gyógyszerek
5 027 Ft
3 852 Ft
Recept nélkül kapható gyógyszerek
1 981 Ft
1 724 Ft
Kozmetikumok
2 471 Ft
2 118 Ft
Vitaminok, táplálék kiegészítők
1 993 Ft
1 305 Ft
Egyéb gyógyhatású készítmények
1 050 Ft
490 Ft
Magánorvosi rendelés
918 Ft
851 Ft
Gyógyászati segédeszközök
335 Ft
226 Ft
Természetgyógyász, homeopata
327 Ft
205 Ft
 
A fenti kategóriákon túl 2007-ben átlagosan havonta 1050 Ft-ot költ egy család paraszolvenciára, a receptpénzt és a vizitdíjat a felmérés időpontjában még nem vizsgáltuk.
 
A vényköteles és OTC költéseket az IMS gyógyszerforgalmi adatokkal is validáltuk. Vényköteles gyógyszerekre 2006-ban átlagosan havonta az IMS szerint 5110 Ft-ot költött egy háztartás (a teljes gyógyszerfogyasztásból leszámítva a OEP támogatási összegeket). OTC gyógyszerekre havonta közel 7 milliárd forintot költünk el, ezt a KSH által nyilvántartott közel 3860000 háztartásra leosztva 1814 Ft jön ki családonként – vagyis a felmérés által adott becsléseink 10 százaléknál kisebb eltérést mutatnak mindenhol!
 
Összességében a tavalyi évhez képest mintegy 4000 forinttal nőtt a gyógyszerekre és egyéb egészséggel kapcsolatos termékekre fordított pénzösszeg. A legnagyobb változás a vényköteles készítményekre fordított összegekben következett be, ahol is mintegy 1200 forintnyi a növekedés. Megközelítőleg 6-700 forinttal költünk többet vitaminokra, táplálék kiegészítőkre, és egyéb gyógyhatású készítményekre, míg a recept nélkül lapható gyógyszerek és kozmetikumok esetén 3-400 forintos kiadásnövekedést tapasztaltunk
 
Egy átlagos háztartás egészségügyi kiadásainak jelenlegi szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti.
 
2. Ábra
Hogyan oszlanak meg az egészségügyi kiadások az egyes kategóriák között?
2
Jól látható, hogy a kiadások egyötödét a vényköteles, illetve másik ötödét a vény nélkül kapható készítmények teszik ki. A fogyasztói kosár következő, nagy részesedésű szegmensei a kozmetikumok, a vitaminok és táplálék kiegészítők, valamint az egyéb gyógyhatású készítmények.
 
A kérdést megvizsgáltuk különböző demográfiai ismérvek alapján is. Az átlagnál jelentősen nagyobb a vényköteles gyógyszerek „fogyasztása” az idős, jellemzően alacsonyabb jövedelmű nyugdíjasok, valamint a krónikus betegek körében, míg a vény nélkül kapható készítmények legfőbb vásárlóerejét a fiatalabb (18 és 36 év közötti) korosztály jelenti.
 
Kozmetikumokat leginkább 25 év alatti tanulók vásárolnak, a vitaminok, táplálék kiegészítők valamint az egyéb gyógyhatású készítmények iránt pedig a 26 és 36 év közöttiek körében nagy az érdeklődés. Még ezen „kiegészítő” termékeknél maradva az is megállapítható, hogy a végzettség emelkedésével nő a készítményekre költők aránya. Nemek tekintetében nem tapasztaltunk szignifikáns különbségeket az egyes csoportokon belül.
 
A magánorvosi rendelésekre – nem meglepő módon – elsősorban a magasabb jövedelemmel rendelkező lakosok költenek.
 
Természetesen két kutatási hullám eredményeiből nehéz lenne messzemenő következtetéseket levonni – tekintve, hogy a hazai egészségügy reformja még döntően befolyásolhatja a fogyasztási szokásokat. Mindenesetre az egészségre, egészségmegőrzésre fordított kiadások véleményünk szerint már most is elég magasak, és várhatóan tovább növekednek. Mérhető trend, hogy az alternatív gyógymódokra, a reklámokban sokat szereplő OTC gyógyszerekre és egyéb gyógyhatású készítményekre egyre többet költ a magyar lakosság.