HUN

ENG

Még a patikai vásárlók körében sem egyértelmű a gyógyszer fogalma

  • 2013-07-18 11:22:00
  • Kutatás


A közel 1.000 fős felmérésben jellemzően a „tipikus gyógyszer-beszerzők”, döntően legalább középkorú hölgyek kerültek megkérdezésre. A résztvevők 17%-a havonta többször, 30%-a pedig havonta legalább egyszer vásárol vény nélkül kapható gyógyszert.

A válaszadók közel 90%-a említette, hogy OTC-t kizárólag gyógyszertárban vesz, és az összes ilyen típusú beszerzésének mindössze alig pár százalékát bonyolítja hipermarketben, drogériában vagy egyéb helyen. Azok, akik havonta egyébként is gyakrabban vásárolnak ilyen termékeket, aktívabbak a patikán túli vásárlásban is, esetükben ugyanis 20% körül alakul ezen beszerzések aránya, míg a ritkábban vásárlók 9%-áról mondható el ugyanez.

A kutatás rámutat: a kizárólag patikában vásárlók hipermarketben történő gyógyszervásárlásának legfőbb gátját a felkészült szakszemélyzet hiánya (37%) jelenti, míg sokan (34%) egyszerűen a receptköteles gyógyszerek kiváltásával együtt bonyolítják az OTC termékek beszerzését is. (Érdekesség, hogy míg a nők és a fiatalabbak döntően a szakszemélyzet hiányát jelölték meg indokként, a férfiak, valamint az idősebb krónikus betegek inkább a praktikussági okot említették.)

Fogalmi zavarok a vény nélkül kapható gyógyszer definíciója kapcsán

A patikán kívül vásárolt, konkrétan megnevezett gyógyszer-márkanevek között a válaszadók számos olyat említettek, amelyek nem gyógyszer kategóriába esnek vagy kizárólag gyógyszertárból szerezhetők be. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a patikán túli vásárlási szokások fenti módszerrel történő vizsgálata becslésnek tekinthető, és inkább a patikai beszerzők attitűdjét tükrözik. Másik oldalról az eredmények arra is rámutatnak, hogy a gyógyszer fogalma körül zavarok vannak a lakosság fejében.

A hibás említések kiszűrése után megállapítható, hogy az összes vény nélküli gyógyszerköltés legfeljebb 2%-a bonyolódik patikán kívüli helyeken.

A kutatásról

Az online kérdőíves kutatásban n=968 ember vett részt. A mintában magasabb arányt képviselnek a nők (78%) és a 35 év feletti korosztály (87%). A válaszadók 65%-ának van valamilyen krónikus betegsége, 23%-a havonta többször, 49%-a havonta pedig legalább egyszer megfordul gyógyszertárban. A kutatás 2013 júniusában zajlott.