HUN

ENG

Internethasználat patikusok körében (2.rész)

  • 2008-06-16 10:42:00
  • Kutatás


A Pirulatrend előző számában már beszámoltunk a patikusok szaklapolvasási szokásairól, most pedig az Internethasználattal kapcsolatos eredményeket mutatjuk be.
 
A minta összetétele
 
Felmérésünkben összesen 50 patikavezetőt és 200 expediálót kérdeztünk meg. A megkérdezettek átlagos életkora 47 év, és átlagosan 24 éve dolgoznak patikusként. A hölgyek aránya 78%, míg a férfiaké 22%. A budapesti gyógyszerészek aránya 15% volt a teljes mintán belül. Regionális eloszlást tekintve Kelet-Magyarország szerepelt nagyobb arányban (49%).
 
Internethasználat a patikusok körében
 
Az Internet elterjedését három alapvető mutatószámmal mérjük: az Internet penetráció, vagyis a hozzáféréssel rendelkezők, az e-mail címmel rendelkezők és az Internet használók aránya mutatja meg számunkra, mennyire van jelen a világháló a gyógyszerészek életében.
 

1. ábra
1

A hozzáféréssel rendelkezők átlagos aránya 93%. E-mail címmel 76%-uk rendelkezik és a patikusok 82%-a szokott internetezni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 10 patikusból 8 biztosan elérhető a világhálón keresztül. (Ez az arány egyébként megközelíti az orvosokét: esetükben ugyanis 10 doktorból 9 érhető el a neten!)
Beosztás szerinti bontás alapján egyedül az e-mail címmel rendelkezők arányában tapasztaltunk némi különbséget: a patikavezetők 80%-a, míg az expediálók 75%-a rendelkezik ilyen címmel.
Az életkor emelkedésével mindhárom mutatószám csökken, de az internetezők aránya még a 60 év felettiek körében is kétharmados.
 
A patikusok közel 60%-a otthon és munkahelyén is rendelkezik Internet hozzáféréssel, míg minden ötödik gyógyszerész „csak” otthonról éri el a világhálót.
Életkor alapján azt tapasztaltuk, hogy az idősebb korosztály jellemzően inkább csak munkahelyén rendelkezik eléréssel: 60 év alatt az otthon és munkahelyen is eléréssel rendelkezők aránya 70% körüli, míg 60 év felett ugyanez az arány már csak 24%!
 
1. táblázat
Hol rendelkezik Ön Internet hozzáféréssel?
 
 
Munkahelyen
Otthon
Munkahelyen és otthon is
NV
Σ
Mintaátlag
21,6%
8,4%
63,2%
6,8%
100,0%
Legfeljebb 40 éves
13,5%
9,5%
74,3%
2,7%
100,0%
41-50 év között
8,2%
13,1%
72,1%
6,6%
100,0%
51-60 év között
20,0%
4,6%
69,2%
6,2%
100,0%
Több, mint 60 éves
56,1%
2,4%
24,4%
17,1%
100,0%
 
Ami az internetezési szokásokat illeti, az internetező patikusok 66%-a minden nap, 11%-uk 2-3 naponta, minden ötödik gyógyszerész pedig hetente néhányszor csatlakozik fel a világhálóra. A patikusok egyharmada igazi ’heavy-user’-nek számít, vagyis naponta több, mint 1 órát internetezik.
A legtöbb időt a 41 év alattiak töltik az Internet előtt, továbbá a keresztbontások alapján azt tapasztaltuk, hogy a napi rendszerességgel internetezők döntő többsége naponta legalább 1 órát tölt böngészéssel.
Az internetezés időszakát tekintve elmondható, hogy minden második patikus 17 és 20 óra között szokott internetezni.
 
Az internetező patikusok által leggyakrabban felkeresett weboldalak általános keresőportálok. A szakmai oldalak listáját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapja vezeti, amelyet a patikusok 22%-a látogat rendszeresen. A második leggyakrabban felkeresett honlap az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapja, 15%-os említéssel. A patikusok 11%-a a Magyar Gyógyszerészeti Kamara weboldalát keresi fel rendszeresen.
 
Az Internet a patikusok munkájának szerves része: az internetező gyógyszerészek 84%-a rendszeresen alkalmazza a világhálót mindennapi munkája során. Életkor szerinti bontás alapján legnagyobb arányban a 60 év felettiek alkalmazzák a netet munkájukhoz (92%) – habár ebben a körben a legalacsonyabb az eléréssel rendelkezők és az internetezők aránya!
A munkájukhoz Internetet használó patikusok kétharmada legtöbbször gyógyszerinformációkat keres az Interneten, 51%-uk a szakmai hírek, újdonságok, 35%-uk pedig a szakirodalom olvasására használja azt.
A gyógyszergyártókkal és/vagy kollegákkal való kapcsolattartást a patikusok egyötöde említette.

 
2. ábra
Az Internet szerepe a patikusok munkájában
2
A demográfiai bontások alapján a szakmai hírek, újdonságok Interneten való keresgélése elsősorban a patikavezetők körében gyakoribb (66%), míg a továbbképzések említése az expediálók körében magasabb (9%).
A regionális bontások arra is rámutattak, hogy a gyógyszergyártókkal való kapcsolattartás (35%) és a továbbképzések (15%) keresése többnyire a budapesti gyógyszerészekre jellemző!
 
Kíváncsiak voltunk arra is, mi a patikusok véleménye azokról az internetes betegportálokról, melyeket orvosok szerkesztenek, és hiteles információkat szolgáltatnak betegségekről, kezelési lehetőségekről, betegségmegelőzésről, kockázatokról.
Összességében a megkérdezettek 42%-a hasznosnak, 13%-uk kevésbé vagy egyáltalán nem tartja hasznosnak azokat, ugyanakkor 45%-uk nem tudja megítélni ezek jelentőségét. (Az orvosok körében egyébként nagyon hasonló eredményeket tapasztaltunk!)
A beosztás és életkor szerint jelentős különbségek vannak a honlapok megítélésében:
  • Az expediálók 46%-a hasznosnak, 13%-uk kevésbé hasznosnak véli a betegportálokat, míg azok jelentőségét 41%-uk nem tudja megítélni. Ezzel szemben a patikavezetők körében lényegesen magasabb (62%) a lapok szerepét megítélni nem tudók, és alacsonyabb az oldalakról pozitívan nyilatkozók (24%) aránya.
  • Életkor alapján a fiatalabb patikusok körében pozitívabb a laikus betegportálok jelentőségének megítélése, mivel az életkor emelkedésével csökken a lapokat hasznosnak ítélők, és nő az azok jelentőségét megítélni nem tudók aránya.
Fontos még megjegyeznünk – és feltehetően a véleménynyilvánítás hiányának egyik döntő oka –, hogy mindössze a patikusok 8%-a tudott konkrét betegportált említeni!
 
A patikusok szaklapolvasási és Internet-használati szokásait tekintve összességében megállapíthatjuk, hogy a patikusok felé irányuló marketingelemek közül a nyomtatott (offline) és az online kommunikációs eszközök egyaránt prioritást élveznek, ugyanakkor az Internet mára a kommunikáció egyik feltörekvőben lévő eszközének számít, a patikusok döntő többsége elérhető a világhálón keresztül. Mint bármely más szakmán belül, természetesen közöttük is vannak és lesznek olyanok, akik ellenállnak az új idők szeleinek, de egyre több tényező utal arra, hogy az Internet meghatározó „patikus-kommunikációs” eszköz lesz a jövőben – mint ahogy az orvosok körében már az! A világháló pedig számos olyan új lehetőséget rejt magában, amelyek révén az gyógyszerészek hatékonyan elérhetőek, megszólíthatóak.