HUN

ENG

Gyógyszergyártók laikus szemmel

  • 2008-06-03 03:16:00
  • EgészségPanel


Derül ki a Szinapszis Kft. legfrissebb országosan reprezentatív mintán végzett 1000 fős felméréséből, melynek célja a hazai gyógyszeripar és gyártók megítélésének, ismertségének feltárása volt.
 
Kevés információ – de negatív összkép
 
A magyar lakosság egészséggel, egészségügyi témákkal kapcsolatos alacsony információigénye valamint a gyártók aktív jelenlétének hiánya miatt a velük kapcsolatos ismeretek nagyon felszínesek és hiányosak. A helyzetet rontja, hogy a gyógyszercégekről és tevékenységükről legtöbbször a televíziós műsorokból, hirdetésekből értesülnek a laikusok, amelyek hitelessége és objektivitása sokszor megkérdőjelezhető.
Súlyos probléma továbbá, hogy nincs a betegek körében a gyógyszergyártókról kialakult egységes kép, hanem leginkább a média által torzított információkat hallani vissza. Sajnálatos tény, hogy minden második krónikus beteg a megfelelő információk hiányában nem tudja megítélni a hazai gyógyszercégek tevékenységét, ugyanakkor többségük – mintegy 30 százalékuk – jellemzően negatívan vélekedik róluk.
 
Habár konkrét információ csak ritkán hangzott el a felmérésben, a gyártókkal kapcsolatos percepciók is nagyon beszédesek. A magyar lakosság mintegy 80%-a úgy véli, hogy a gyógyszergyárak jelentős összeget költenek kutatás-fejlesztésre, viszont közel 70%-os azok aránya, akik szerint a gyártók extraprofitot realizálnak, és érdekeiket is mindig tudják érvényesítni.
A hazai gyógyszergyártók tevékenységében a legtöbb kritika a cégek társadalmi szerepvállalását és a lakossági szűrőprogramok szervezésében való aktív részvételt érte. Azzal az állítással ugyanis, hogy a vállalatok ilyen jellegű tevékenységek szervezésben aktívan részt vesznek és jelentős szerepet vállalnak, mindössze a megkérdezettek 46%-a értett egyet.
 
Döntően csak a múltat idéző magyar gyártókat ismerjük
 
Ahogyan a gyártókkal kapcsolatos ismeretek, úgy a konkrét gyógyszercégek ismertsége is nagyon alacsony. A spontán módon leggyakrabban említett gyógyszercég említési aránya 34, a második helyen szereplő gyártóé 27, míg a harmadiké mindössze 10 százalék! A reprezentatív felmérés spontán és támogatott említéseinek összesítése alapján a három legismertebb hazai gyártó a Béres, a Richter Gedeon és az Egis.
A gyógyszercégek ismertségével kapcsolatban általánosságban megállapítható, hogy a válaszadók döntő többsége csak a már régóta Magyarországon működő gyártókat tudja felidézni, míg az új vállalatok ismertsége lényegesen alacsonyabb, a legtöbb külföldi gyártó gyakorlatilag ismeretlen a lakosság körében.
Gyakorlati tapasztalat, hogy a válaszadók jelentős többsége jellemzően csak a régi cégek nevét ismeri, azt azonban csak nagyon kevesen tudják, milyen néven működik jelenleg az említett vállalat. Példának okáért a Chinoin és sanofi-aventis ismertsége együttesen közel 70%-os, amelyből a megkérdezettek mindössze 15%-a tudta, hogy a két társaság valójában azonos gyártót takar!
A gyakorlatban arra is van példa, hogy a laikusok a gyógyszergyártók között kozmetikai vagy gyógyhatású készítmények előállításával, forgalmazásával foglalkozó cégeket említenek (pl. Vichy, Naturland).
 
Gyógyításra váró gyógyszergyári image
 
A gyógyszergyárak ismertsége, megítélése a jövőben tehát mindenképpen javításra szorul. Az image növelésének egyik lehetséges módja, hogy a gyógyszergyárak közös fellépéssel, megfelelő, objektív lakossági PR kommunikációt folytatnak, hangsúlyozva a cégek jelentőségét, társadalmi szerepvállalását, K+F munkáját.
Igény lenne továbbá ingyenes szűrőprogramok, felvilágosító programok szervezésére, amelyek pozitív hozadéka egyrészt a gyártóba – és készítményeibe – vetett bizalom erősítése, másrészt az is, hogy egészen más megítélés alá helyezik a vállalatot azáltal, hogy a laikus nem a betegséghez, hanem az egészség megőrzéséhez, a betegség megelőzéshez kapcsolja a támogató gyógyszercég nevét.