HUN

ENG

Elkészült Debrecen Egészségipari Stratégiája a 2014-2020 időszakra

  • 2014-09-11 04:04:00
  • Kutatás


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata stratégiai célkitűzései közé emelte a helyi egészségipar fejlesztését, intézkedéseket dolgoz ki és forrásokat keres ennek végrehajtására. A város kezde­ményező félként és vezető partnerként szervezi az Európai Területi Együttműködés INTERREG IVC prog­ramjának keretében nyertes Health4Growth - Helyi akciótervek kidolgozása az egészségügyi szektor KKV-inak támogatására, valamint a gazdasági fejlődés serkentésére”című projektet. A projekt lehetőséget kínált arra, hogy egy nemzetközi partnerség keretében az Európában megtalál­ható korszerű modellek és a felhalmozott tapasztalatok alapján javítsa a regionális fejlesztési poli­tikák hatékonyságát az egészségipar helyi/regionális szereplőinek működési környezetét. A projekt kiemelt célja a város és a régió közép-hosszú távú egészségiparhoz kapcsolódó fejlesztési lehető­ségeinek feltárása, stratégiai irányelveinek megfogalmazása, különös tekintettel a szektor szereplői közötti együttműködés javítására.

A képre kattintva, bejelentkezés után, a stratégia kivonata letölthetőDebrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével, nemzetközi munkacsoportban, több iparági szakértő bevonásával, széleskörű piackutatással és számos mélyinterjúval készült el Debrecen Egészségipari Stratégiája a 2014-2020 közötti költségvetési időszakra. A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. szakmai szakértőként vett részt az Önkormányzat és a Debreceni Egyetem projekt­jében és az egészségipari stratégia elkészítésében.

A stratégia meghatározza a debreceni egészségipar legfontosabb helyi ágazatai, melyek a következők:

  1. gyógyszeripar
  2. orvosi műszer, gyógyászati segédeszköz, diagnosztika, eHealth, mHealth
  3. egészségügyi ellátás, térítéses betegellátás
  4. gyógyturizmus
  5. funkcionális omikák
  6. funkcionális, egészséges élelmiszer
  7. egészségügyi és bioinformatika
  8. sport-egészségügy

A stratégia egy széleskörű nemzetközi trendelemzéssel kezdődik, az iparági cégek bevonásával azonosított helyi ágazat szerinti bontásban. Kiemelésre került néhány versenyképességet javító, átvehető nemzetközi jó gyakorlat. A várost érintő hazai, regionális és helyi stratégiák szintézise megtörtént, hogy a stratégia illeszkedjen a korábban kidolgozásra került hosszú távú fejlesztési elképzelésekhez is. A stratégia legnagyobb szakasza a debreceni egészségipar fő szereplőinek ismertetése. Ebben a részben az anyag a fentebb felsorolt ágazatok szerinti bontásban először részletesen elemzi a helyi szereplőket (multinacionális cégek, nagyvállalatok, KKV-k, ernyőszervezetek, Debreceni Egyetem), és mindegyik ágazathoz készült egy fejlesztési irányokat, javaslatokat tartalmazó rész. Ezek alapja kétféle: egy primer piackutatás során felmérésre kerültek a regionális egészségipari vállalatok, valamint készült számos mélyinterjú a kiemelt vezetőkkel (ipari, egyetemi, kormányzati). Egy SWOT elemzés összefoglalta az összes tapasztalatot, irányt, melynek eredményeihez készült egy stratégiai célrendszer. Ennek alapja Debrecen Integrált Település­fejlesztési Stratégiája. A célrendszer egészen a fejlesztési akciók szintjéig meghatározza a következő éveket. Az akciókhoz az utolsó fejezetben társulnak a fejlesztési eszközök: finanszírozás, koordinációs szervezetek létrehozása, és az érdekképviselet. A stratégia melléklete pedig részletesen tartalmazza a fejlesztési akciókat.

2014. szeptember 4-én a stratégia társadalmasítási rendezvényén az anyagot Dr. Papp László alpolgármester, Dr. Szilvássy Zoltán rektor, és Kertész Balázs, a Szinapszis Kft. ügyvezető igazgatója prezentálta az érdeklődő iparági szakemberek részére. A társadalmasítási workshop keretében elhangzott, hogy az Egészségipari Stratégia integrált része a Debrecen, az Életerős Város programnak. „Az orvosi műszergyártás, a gyógyszeripar, az orvosi segédeszközök gyártása, a bioinformatika, molekuláris biológia, funkcionális élelmiszer területén jelenleg is fontos kutatási, fejlesztési tevékenységek zajlanak, és szeretnénk, ha a város az egészségipari stratégiájának köszönhetően mind a régió, mind pedig Magyarország innovációs centrumává válna.” – mondta el dr. Papp László gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester az egészségipari stratégia társadalmasítására szervezett rendezvényén. „Az egészségiparban az oktatás, kutatás, és a betegellátás az egyetem fő profilja.” – hangsúlyozta dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. Kertész Balázs, a Szinapszis Kft. ügyvezetője a stratégia készítési munkájával kapcsolatosan kiemelte: „Az egészségipari stratégia tényadatok alapján elemezte a helyi egészségipart, feltártuk az ágazat erősségeit, és ezekre építve meghatároztuk azokat a célokat és kapcsolódó akciókat, amelyek végrehajtásával mérhető gazdasági és társadalmi eredményeket hozó fejlesztések valósíthatóak meg városunkban.

A fenti képre kattintva, bejelentkezés után a stratégia kivonata letölthető.