HUN

ENG

Az egyén felelőssége az egészségügyi ellátásban: Avagy hol tart a magyar társadalom egészségtudatossága?

  • 2008-05-01 02:17:00
  • Kutatás


2008. márciusában az egyéni és társadalmi felelősségeket vizsgáltuk meg az egészségügyi ellátó rendszerben. A piackutatás a magyar társadalom egészségtudatosságát vizsgálja, oly módon, hogy az egyének önértékelését, életmódját állítja szembe az orvosi véleményekkel, tapasztalatokkal. A vizsgálat tárgya összesen nyolc, az egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos tényező, úgymint egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás, dohányzási szokások, alkoholfogyasztás, szellemi frissesség megőrzése, stressz, egészségügyi szűréseken való rendszeres részvétel és folyamatos proaktív tájékozódás az egészségügyi témákban.
A vizsgált témában összesen 419 orvost (háziorvosokat és szakorvosokat vegyesen) online önkitöltős kérdőíves módszerrel kérdeztünk meg, míg a lakossági kutatás módszertana telefonos megkérdezés volt. Ez utóbbinál az 1000 fős minta összetételét előre meghatároztuk, oly módon, hogy életkor, nem és regionális eloszlás tekintetében a felnőtt, 18 év feletti lakosságra nézve országosan reprezentatív mintát képviseljen.
A magyar lakosság életmódbeli szokásai
Mielőtt az életmódbeli szokások részletezésére térnénk, kezdjünk egy objektív mutatóval, a BMI index-szel. A testsúly és a testmagasság értékeire a lakosság körében kérdeztünk rá, és az igen magas válaszadási arány eredményeként (mindössze 16 megkérdezett nem adott értékelhető választ) jó becslést kaptunk a lakosság BMI indexét illetően.
A hányadosok alapján megállapítható, hogy a 18 év felettiek körében közel minden második lakos küzd kisebb vagy nagyobb mértékű túlsúllyal. A többletsúllyal küzdők közel kétharmada „enyhén” túlsúlyos (BMI indexük 25 és 30 közötti), míg egyharmaduknak jelentős túlsúlya van (BMI indexük 30 feletti)! Életkor szerinti bontás alapján a túlsúly elsősorban a 40 év felettiek körében jellemzőbb, ezen korcsoportoknál 60 és 75% közötti az elhízottak aránya!
1. ábra

BMI indexek alakulása a felnőtt magyar lakosság körében
1

Mindezek alapján némi fenntartással fogadtuk az egészséges táplálkozással kapcsolatos eredményeket: a 18 év feletti lakosság 50%-a ugyanis – saját bevallása szerint – inkább egészségesen étkezik, további 15%-uk maximálisan figyelmet fordít a változatos, mértékletes étkezésre. Az egészséges táplálkozásra minimális figyelmet fordítók vagy azt teljesen figyelmen kívül hagyók aránya 35%. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy sajnos a kutatás módszertana nem adott lehetőséget annak feltárására, kinél mit jelent az egészséges táplálkozás…
A rendszeres testmozgás tekintetében közel minden második lakos csak nagyon keveset vagy egyáltalán nem mozog rendszeresen, illetve ugyanekkora azok aránya is, akik egy héten többször végeznek valamilyen mozgást, esetleg sportolnak. A demográfiai bontások alapján elmondható:
- A szív- és érrendszeri, valamint az anyagcsere problémákban gyakrabban érintett 40 év feletti, idősebb korosztály nagyobb figyelmet fordít ugyan az egészséges étkezésre, ez azonban egy mozgásszegény életmóddal társul, így jellemzőbb az elhízottak magas aránya.
- Sajnos a fiatalabb, 40 év alatti korosztály sem példamutató ebből a szempontból, mert bár esetükben ritkább az elhízás (20 és 35% közötti), a rendszeres testmozgók aránya csak 44-48% körüli, vagyis a mozgás iránti igény egyáltalán nem általános ezeknél a korcsoportoknál.
Megvizsgáltuk az egészséges étkezés és a rendszeres testmozgás viszonyát is, amely alapján azt tapasztaltuk, hogy az egészségesebben étkezők 40-50%-a egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán végez rendszeresen testmozgást!
A dohányosok aránya a felnőtt lakosság körében átlagosan 30%-os, és a legerősebb dohányosok, akik naponta legalább 6 szál cigarettát szívnak el, főként 25 év alatti fiatalok! (Ez a becslés pontosnak tekinthető, hiszen az OECD adatai alapján, 2003-ban a felnőtt lakosság körében 34% volt a dohányosok aránya.)
A megkérdezettek 30%-a – saját bevallása szerint – soha nem fogyaszt alkoholt. Kisebb mennyiségű szeszes italt a lakosság 56%-a ritkán, míg további 8%-uk hetente néhány alkalommal iszik meg. A (bevallottan) rendszeres alkoholfogyasztók aránya 6%-os. Véleményünk szerint az alkoholfogyasztás tekintetében nem voltak őszinték a megkérdezettek, és ráadásul – mint azt a később látni fogjuk – nem is tulajdonítanak akkora jelentőséget ennek a tényezőnek az egészség megőrzése szempontjából!
Az egészséges életvitel részeként vizsgáltuk a stressz szerepét is. A lakosok mintegy 45%-ának élete stresszes, és a stressz elsősorban a 25-40 év közötti korosztályt érinti. A keresztbontások alapján megállapítható, hogy a stresszes életvitelt élők körében magasabb az erősebb dohányosok és az egészségtelenül étkezők, valamint a szív-érrendszeri betegségben szenvedők aránya! Mindemellett a stressz káros hatással van az általános közérzetre, kutatásunk ugyanis rámutatott: a stresszesebb életvitelt élők kevésbé érzik jónak egészségi állapotukat, közérzetüket!
A betegségek megelőzésének egyik fontos része (lehetne) az egészségügyi szűréseken való rendszeres részvétel. Ahogyan a következő ábrán látható, a „legnépszerűbb” egészségügyi szűrés, a tüdőszűrés. Ennek említési aránya minden korosztályban az átlag (90%) körül alakult, amely feltehetően többnyire a szűrés kötelező jellegével magyarázható.
2. ábra
Egészségügyi szűrések részvételi arányai
2
A vérnyomásmérés, a laborvizsgálat vagy az EKG elsősorban idősebb korosztályban jellemzőbb, míg a fiatalok főleg fogászati szűrésre, illetve a hölgyek nőgyógyászati szűrésre járnak.
Az egyes szűrési típusok (pl. vérnyomásmérés) említési aránya mindig a leginkább érintett krónikus betegek (pl. hipertóniások) körében a legmagasabb (90% vagy afeletti).
A szűrés időpontját illetően egyébként a szív- és érrendszeri problémával küzdők közel 40%-ának 1-2 héten belül, 30%-uknak 1-2 hónapon belül mérték vérnyomását, míg az anyagcsere problémával küzdők mintegy 50%-a volt 1-2 hónapon belül laborvizsgálaton.
Számos korábbi kutatásunk és jelenlegi felmérésünk is rámutatott arra a tényre, hogy a magyar lakosok tájékozottsági szintje az egészségügyi témákat illetően alacsony, nem ismertek a legfontosabb rizikófaktorok, hiányzik a tudatos prevenciós magatartás. Ez a probléma az érdeklődés hiányára vezethető vissza, hiszen a felnőtt lakosság 34%-a egyáltalán nem keres egészségügyi vonatkozású információkat, további 7%-uk pedig teljesen érdektelen ilyen tekintetben.
Közel minden ötödik lakos érdeklődik proaktívan (és rendszeresen!) az egészségügyi témák iránt, 37%-uk alapvetően érdeklődő, és még az is előfordul, hogy utánanéz ilyen jellegű információknak. A demográfiai bontások alapján életkor tekintetében azt tapasztaltuk, hogy 25 és 70 év között 60-70% között mozog az érdeklődőbb laikusok aránya (25 év alatt mindössze 41%!), ugyanakkor az érdeklődés szintje és az iskolai végzettség között összefüggés van: ez előbbi emelkedésével ugyanis nő az érdeklődők aránya!
Az érdeklődési szint és az egészségügyi szűréseken való részvétel gyakorisága között egyébként szoros kapcsolatot tapasztaltunk: a szűréseken rendszeresen részt vevők aránya ugyanis lényegesen magasabb az egészségügyi témák iránt proaktívan érdeklődő laikusok körében!
A magyar lakosság egészségtudatosságát, valamint a betegek compliance-t, az egészségmegőrzéssel, betegségekkel, gyógyszerekkel kapcsolatos tájékozottsági szintjét az orvosok is értékelték egy 10-es skálán, ahol az alábbi átlagos eredményeket kaptuk.
3. ábra
Egészségtudatosság, compliance, tájékozottság – orvosi vélemények
3
Látható, hogy a betegek jó része együttműködőnek mondható, a lakosság egészségtudatossága, illetve a betegek tájékozottsági szintje azonban alacsony az orvosok visszajelzése alapján!
Van még mit javítani egészségtudatosságunkon
Mind az orvosok, mind a lakosság körében megvizsgáltuk, hogy az eddigiekben vizsgált szempontok a szakemberek és a laikusok értékelései alapján mennyiben járulnak hozzá az általános egészségi állapothoz. (A megkérdezettek minden szempontot értékeltek 1-től 10-ig terjedően, ahol az egyes jelentése, hogy egyáltalán nem játszik szerepet az adott tényező az egészségben, a tízes pedig, hogy nagyon fontos szerepe van abban.)
Mindemellett az orvosok a tényezők fontosságán túl azt is értékelték, hogy tapasztalataik alapján, milyennek találják a magyar lakosság – betegeket és egészségeseket egyaránt beleértve – állapotát a kérdéses szempontokból.
Ahogyan az ábrán is látható, az elvárt és tényleges állapotok igen távol esnek egymástól és a magyar lakosság egészségi állapota orvosi értékelések alapján, egy 10-es skálán mindössze 3 és 4 között mozog!
4. ábra
Diagnózis: A magyar társadalom állapota
4
Látható, hogy a vizsgált tényezők közül az egészséges életmód szempontjából az orvosok a rendszeres testmozgást és a dohánymentes életet tartják a legfontosabbnak, míg a laikusoknál első helyen a stresszmentes életvitel szerepel, melyet a dohányzás követ. Mind az orvosok, mind a lakosság körében a mértékletes alkoholfogyasztás és a tájékozódás szerepe alulértékelt leginkább.
A vizsgált tényezők fontossága – az átlagos osztályzatok alapján – a krónikus betegek esetében magasabb, illetve valamennyi szempont esetében igaz, hogy a káros szokások „hívei” kevésbé tartják fontosnak azokat. Csak összehasonlításként: az étkezésükre maximális figyelmet fordító lakosok körében például az egészséges táplálkozás fontossága 10-es skálán 9,19-et kapott, míg az egészséges étkezést figyelmen kívül hagyók esetében ez az érték mindössze 7,63.
Az új egészségbiztosítási modell megítélése
A kérdőívek végén három rövid kérdés erejéig az új, több egészségbiztosítási pénztárra épülő modellről kérdeztük az orvosokat és a laikusokat. Célunk a tájékozottság mérése, a rendszerrel kapcsolatos vélemények, percepciók megismerése volt.
Arra a kérdésre, hogy „Ön hogyan gondolja, rendelkezik elegendő információval az új egészségügyi ellátórendszerről?” mindössze az orvosok 16%-a nyilatkozott úgy, hogy kellő információk birtokában van. A válaszadók 43%-a inkább csak valamennyi, 38%-uk nagyon kevés, míg 3%-uk egyáltalán nem rendelkezik információval e témát illetően.
A lakosság körében valamivel magasabb, 28%-os az elegendő információkkal rendelkezők aránya és 33%-uk érzi úgy, hogy csak valamennyire „jártas” ebben a kérdésben. 28%-os a nagyon kevés és 10%-os az információval nem rendelkezők aránya.
A fentieknek azonban némileg ellentmond az a tény, hogy konkrét változást a laikusok alig 40%-a tudott említeni, míg az orvosoknál ez az arány 67%-os volt!
Az említett változások mindkét célcsoport esetében nagyon szerteágazóak voltak, bizonyítja ezt az is, hogy a leggyakoribb válaszok alig érték el a 8%-ot! Az alábbi táblázatban, címszavakban összefoglaltuk a leggyakrabban előforduló, legalább 3%-ot elért említéseket.
Orvosok:
Laikusok:
„várhatóan javul az ellátás színvonala”
„választási szabadság ”
„többszintű biztosítási csomagok”
„előtérbe kerül a prevenció, az egészséges életmód”
„betegutak módosulás/korlátozása”
„egyenlőtlen ellátás”
„hatékonyabb lesz a rendszer”
„régiók szerinti besorolások”
„verseny”
„nem tartja jónak”
„választási szabadság ”
„bizonytalan kimenet, még nem lehet tudni, milyen lesz”
„várhatóan javul az ellátás színvonala”
„egyenlőtlen ellátás lesz, amely hangsúlyozza a szegények és gazdagok közötti különbségeket (aki többet fizet, többet kap)”
Zárásként mind az orvosoknak, mind a laikusoknak feltettünk négy, az új egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos állítást. A kérdés csupán annyi volt, hogy ezekkel mennyire értenek vagy éppen nem értenek egyet. Az összehasonlító eredményeket a következő ábra tartalmazza.
5. ábra
Több egészségbiztosítási pénztár – Állítások vizsgálata
5