HUN

ENG

A hazai gyógyszeripar helyzetértékelése, a 2012-es év kihívásai

  • 2012-01-03 09:14:00
  • Kutatás

A korábbi egyirányú, kizárólag orvosok felé irányuló kommunikáció helyett ma már egy többszereplős stratégia kap helyet, amelyben ugyanúgy meghatározó szerepe van a gyógyszerészeknek, a betegeknek és a fogyasztóknak.

A kommunikációs csatornák tekintetében egyértelmű az internet előretörése. Tapasztalataink alapján a piac szereplői érdeklődőek, többé-kevésbé nyitottak az online megoldások iránt, ugyanakkor nagyfokú a bizonytalanság, amely jellemzően a hazai tapasztalatok hiányából is fakad.

A magyarországi viszonylatban történt legújabb törvényi szabályozások alapvetően a digitális tendenciát erősítik. A látogatói létszám kényszeres leépítésének eredményeként még inkább előtérbe kerül annak kérdése, hogy a kieső repek tevékenysége milyen egyéb, alternatív sales aktivitással pótolható.

Az értékesítés és kommunikáció szempontjából számos eszköz áll a cégek rendelkezésére, nagyon fontos ugyanakkor, hogy az eszközöket – azok formai, tartalmi megjelenését – a célcsoport igényeinek figyelembevételével alkalmazzuk. Az orvosok alternatív csatornák megítélésével kapcsolatos véleménye jellemzően már ismert, többségük nyitott, vagy meggyőzhető az eszközök előnyös lehetőségeiről. Ugyanakkor a jövőben biztosan felértékelődnek majd a targetek megismerését szolgáló, mélyebb szintű szegmentációs vizsgálatok, amelyek segítségével feltárhatók a célcsoportok speciális igényei.

Ön mennyire nyitott az alábbi, új típusú tájékoztatás irányába?

Hordozható számítógép/iPad képernyőjén bemutatott multimédiás prezentáció a személyes látogatások során

Forrás: Szinapszis MediJournalTrack 2011 (n=909)

Az orvosok és betegek felé irányuló online kommunikáció szükségességét a gyógyszeripari döntéshozók is érzékelik, azonban egyértelműen megfigyelhető a területtel kapcsolatos magas fokú bizalmatlanság, amely jellemzően a hazai tapasztalatok hiányából fakad. A jövőben az online megoldásokat szállító ügynökségek számára is kiemelt feladat lesz ezen félelmek eloszlatása, a felmerülő kérdések megválaszolása.

Kiss Katalin