HUN

ENG

2010-es költségvetés: a betegterhek és a patikák

  • 2009-08-25 02:53:00
  • Kutatás


Cégünk a Magyar Gyógyszerészi Kamarával közös felmérést végzett a magyar lakosság egészségügyi kiadásairól. (A minta alapjául 1000 fős országosan reprezentatív minta szolgált.) Az elemzés legfontosabb következtetései az alábbi pontokban foglalhatóak össze.
A lakosság gyógyszerterhei nem növelhetőek tovább: különösen az idős, alacsony jövedelműek körében már most is jelentős a havi kiadás (~10.000 forint/hó).
A jelentős kiadások felvetik a közgyógyellátás jelenlegi rendszerének újragondolását, illetve magában hordozzák azt az üzenetet, amelyet a döntéshozóknak minden esetben mérlegelniük kell a gyógyszerár támogatás rendszert érintő változások bevezetése esetén, számolni kell a változások lakossági terhet növelő következményeivel.
Az egészségügyi, és ezen belül a gyógyszerkiadások csökkentésének fiskális módszere jelentős többletköltségeket generál az elégtelen és inadekvát gyógyszerelés miatt. A tényleges kiadáscsökkentésnek az egyik hosszú távú feltétele a lakosság egészségtudatosságának javítása. Például a gyógyszer-támogatási rendszer keretei között kifizetett több száz milliárdos összeg egyharmadát szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekre fordítjuk, amely betegségek köztudottan helyes életmóddal nagyobb részt megelőzhetőek. Ezért a Kormány kiemelt célkitűzései között kellene szerepelnie a felvilágosításnak, a szűrőprogramoknak és a prevenciónak egyaránt. Ebben meghatározó szerepe lehet a gyógyszertáraknak.
A betegterhek mérséklésében kiemelt jelentősége van az időskorú, krónikus betegség(ek)ben szenvedő, szociálisan rászorult betegekkel való fokozott törődésnek és a költséghatékony gyógyszerelésüknek. Ebben szintén kulcsszerepet játszhatnak a gyógyszertárak, de ehhez biztosítani kell a működőképesség feltételeit és megfelelő érdekeltségi rendszerek bevezetése is szükséges.
A sajtótájékoztatón a szakma képviselői felhívták a figyelmet arra is, hogy az eredmények csak megerősítik azt a korábbi feltételezést, mely szerint a kisforgalmú falusi gyógyszertáraknak és fiókgyógyszertáraknak a betegellátási feladataik ellátásához és a fennmaradáshoz támogatásra van szükségük, és nem engedhetőek meg további megszorítások ezen a területen. A kistelepülések gyógyszertárainak ellehetetlenülése vagy bezárása ugyanis az ellátás megszűnését jelentené, többletköltségeket róva ezzel betegekre - ugyanakkor a betegek terhei nem növelhetők tovább.